Projectes d’escola

Ambients
Els ambients preparats formen part d’una metodologia anomenada “Educació Viva i Activa” on l’ infant es situa al centre de tot i es converteix en l’autèntic artífex del seu aprenentatge, construint coneixements a partir de la interacció amb l’espai, amb els materials i amb les persones.
El mestre deixa de ser un transmissor de coneixement per a convertir-se en un acompanyant observador i respectuós, la feina del qual consistirà en preparar l’ambient i avaluar de forma contínua per anar incorporant millores.
Així doncs, l’ensenyament deixa de ser directiu i es converteix en un aprenentatge per descobriment, molt més significatiu per als infants.
L’organització d’aquests espais afavoreix, a més, la interacció de nens i nenes de diferents edats. Això dóna lloc a situacions en les quals els més grans guien els més petits i aquests s’emmirallen i fan descobriments inesperats.

Desdoblaments heterogenis a primària
Les àrees de llengua i matemàtiques a cicle mitjà i cicle superior es treballen en grups reduïts.
Musicoteràpia
Oferim sessions de musicoteràpia, en grup reduït per tal d’acollir aquests infants i crear un espai on l’infant pugui desenvolupar comunicació sense paraules, integrar i catalitzar per reduir tensions internes. L’objectiu és fomentar la percepció sensorial i corporal com les capacitats cognitives, estimular, fomentar el desenvolupament social i emocional i potenciar el sentit del jo.
Dansa Ara
Després del treball d’aprenentatge d’un repertori de danses realitzat al centre educatiu, l’alumnat participa a la gran jornada de dansa en la quals els nens i les nenes són protagonistes d’un espectacle de dansa conjuntament amb altres escoles.
Aprenentatge servei
  • CAMPANYA DE RECAPTE D’ALIMENTS A 3r
  • CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG A 6è

És una pedagogia educativa que brinda als estudiants l’oportunitat d’aplicar l’aprenentatge a l’aula a situacions del món real, alhora que satisfan una necessitat específica de la comunitat.

Música i comunitat

Aquest és un projecte que es duu a terme amb la col•laboració de l’Escola Municipal de Música de Sitges. Els projectes de música i comunitat atenen tant a objectius socials i educatius com artístics. Així, els resultats generats per cada iniciativa responen no únicament a qüestions tècniques instrumentals sinó que tenen una repercussió estretament relacionada amb l’educació en valors, al desenvolupament d’habilitats comunicatives, socials, relacionals així com hàbits d’escolta, de respecte, de treball en equip, entre d’altres.

Des d’aquesta perspectiva es vol crear un projecte de ciutat que treballi en xarxa i que es desenvolupi partint de la idea d’orquestra simfònica, implicant a diverses escoles de primària, on cada centre treballarà amb instruments de vent i percussió

Emprenedoria

L’objectiu del treball de l’emprenedoria és promoure en els infants les competències, valors i actituds (autonomia, iniciativa personal, creativitat,  planificació, organització, presa de decisions, treball en equip)  que fomenten una actitud de superació personal davant la vida.

Les iniciatives que tenen més impacte sobre l’aprenentatge dels alumnes són les que els acosten a situacions i desafiaments de la vida real. Alhora que estimulen la seva iniciativa i creativitat, els ajuden a comprendre amb més profunditat el món on es mouen i els impliquen en la seva transformació.

ILEC

Som una escola ILEC i participem del Pla d’Impuls a la Lectura. En tots els cursos hi ha reservada una franja diària de 30’ per dedicar a la lectura.

Llegim en parella

Entre l’alumnat de 3er i 5è de Primària.

LECXIT

És un programa que té per objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat de la Fundació Jaume Bofill i a la implicació de l’entorn dels nens i nenes que participen en el programa.

Plàstica en anglès

Des del 2006 que va començar el projecte PELE es fa la plàstica en anglès al cicle superior. A més de les tres hores setmanals de llengua estrangera (dues sessions en grup sencer i una tercera en desdoblament amb dos especialistes) es fan dues sessions a la setmana de plàstica, en les quals hi ha dos especialistes per dos mitjos grups. El proper curs aplicarem aquesta proposta també a cicle mitjà. A cicle inicial es fa a través de l’ambient d’Art (Arty Kids).

Activitats complementàries
  • Participació en les activitats proposades per l’Ajuntament a la guia de suport educatiu.
  • Activitats aquàtiques per l’alumnat de cicle inicial i cicle mitjà.
  • Iniciació a la vela lleugera per a l’alumnat de cicle superior.
  • Audicions musicals a l’escola.
  • Teatre en anglès a l’escola.
  • Sortides relacionades amb les programacions de cada cicle o nivell.
  • Colònies a l’últim curs de cada cicle.